By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Termeni şi condiţii

Ultima actualizare: 11.04.2022

I. Aspecte generale privind serviciile și conținutul raportului juridic

Acești Termeni și condiții („Termenii”) stabilesc termenii și condițiile care guvernează accesul și utilizarea site-urilor web și aplicațiilor mobile Offera puse la dispoziție de Grai Ventures SRL (in continuare „Offera”) care permit unui utilizator să cumpere, să trimită sau să gestioneze carduri cadou și să primească celelalte servicii de la Offera, așa cum este descris aici (colectiv, „Serviciile”). Acești Termeni sunt un acord legal între dvs. („dvs.” sau „al dumneavoastră”) și Offera. Făcând clic pentru „Accept” acești Termeni, în cazul în care această opțiune este disponibilă pentru dvs. și/sau prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Acești Termeni nu modifică în niciun fel termenii sau condițiile oricărui alt acord pe care l-ați putea avea cu orice altă parte pentru produse, servicii sau în alt mod.

Offera își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni în orice moment și la discreția noastră. Dacă Offera efectuează modificări la acești Termeni, vom notifica aceste modificări, furnizând o notificare prin intermediul Serviciilor, prin e-mail și/sau prin actualizarea acestor Termeni (după cum este indicat de data „Ultima actualizare” găsită în partea de sus a acestor Termeni și Condiții) pe site-ul web Offera aflat la https://www.offera.ro/legal/termeni-si-conditii. Sunteți de acord să primiți notificări prin aceste mijloace, iar utilizarea în continuare a Serviciilor va indica acceptarea Termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre Termeni modificați, trebuie să încetați să utilizați Serviciile.

II. Politica de confidențialitate

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre cum colectăm, folosim și dezvăluim informații despre utilizatorii noștri.

III. Termeni suplimentari

Dacă achiziționați produse (adică, carduri cadou) de la Offera, se vor aplica Termenii noștri de vânzare. Acești Termeni de vânzare pot fi modificați în orice moment și la discreția noastră, așa că ar trebui să revizuiți Termenii de vânzare de fiecare dată când faceți o achiziție.

IV. Eligibilitate, înregistrare și cont 

Serviciile noastre sunt destinate exclusiv utilizatorilor care au 14 ani sau mai mult. Dacă aveți sub 14 ani, atunci nu aveți voie să vă înregistrați pentru un cont la Offera. În plus, dacă aveți vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani (sau vârsta majoratului legal conform legislației în vigoare), puteți utiliza Serviciile numai sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal care se înregistrează pentru un cont la Offera și, prin urmare, este de acord să fie legat de acești Termeni. Prin utilizarea Serviciilor, declarați și garantați că aveți 14 ani sau mai mult.

Pentru a utiliza Serviciile, vi se va solicita să vă înregistrați pentru un cont la Offera. Vă puteți înregistra doar pentru un singur cont și sunteți de acord să: (i) furnizați informații exacte, actuale și complete; (ii) să păstreze și să actualizeze prompt informațiile contului dvs. pentru a le menține exacte, actuale și complete; (iii) mențineți securitatea contului dumneavoastră și acceptați toate riscurile de acces neautorizat la contul dumneavoastră; și (iv) notificați prompt Offera dacă descoperiți sau bănuiți în alt mod că contul dvs. a fost supus piratarii sau altor utilizări neautorizate.

V. Descrierea serviciilor Offera

Cumpărați un card cadou. Puteți cumpăra un card cadou pentru dumneavoastra. Termenii de vânzare se vor aplica la achiziționarea unor astfel de carduri cadou și sunteți de acord să respectați acești Termeni de vânzare.

Trimiteți un card cadou. Puteți cumpăra un card cadou pentru a-l trimite unui prieten. Termenii de vânzare se vor aplica la achiziționarea unui astfel de card cadou și sunteți de acord să respectați acești Termeni de vânzare. Offera va depune eforturi rezonabile pentru a notifica destinatarul cardului cadou pe care îl trimiteți în conformitate cu metoda pe care ați selectat-o ​​pentru a trimite cardul cadou.

VI. Proprietate intelectuală și licență limitată

Cu excepția cazului în care Offera indică altfel, Serviciile și tot conținutul și alte materiale din acestea, inclusiv, fără limitare, sigla Offera, Condițiile de vânzare și toate celelalte modele, text, grafică, imagini, informații, date, software, fișiere de sunet, alte fișierele puse la dispoziție în cadrul Serviciilor și selecția și aranjarea acestora, precum și orice documentație sau alt material auxiliar furnizat de către sau în numele Offera (colectiv, „Conținut Offera”) sunt proprietatea proprie a Offera sau a licențiatorilor sau utilizatorilor noștri și sunt protejate de legea din Romania și legile internaționale privind proprietatea intelectuală.

Offera vă acordă prin prezenta o licență limitată, neexclusivă, nesublicențiabilă pentru a accesa și utiliza Serviciile și Conținutul Offera exclusiv în scopul achiziționării, trimiterii sau gestionării cardurilor cadou sau primirii altor servicii în conformitate cu acești Termeni; totuși, o astfel de licență este supusă acestor Termeni și nu aveți voie să vindeți, să închiriați, să licențiați, să împrumutați, să redistribuiți, să sublicențiați sau să utilizați în scopuri comerciale Serviciile sau Conținutul Offera; (b) copiați, faceți inginerie inversă, decompilați, dezasamblați sau să încercați să descoperiți codul sursă al Serviciilor noastre sau al Conținutului Offera; (c) să modificați, să alterati sau să faceți în alt mod orice utilizare derivată a Serviciilor sau a Conținutului Offera sau a oricărei părți a acestora; (d) să eliminati, să modificați sau să ascundeți orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate incluse în Servicii sau Conținutul Offera; (e) să utilizeze orice extragere de date, roboți sau metode similare de colectare sau extragere a datelor; (f) descărcați (altul decât stocarea în cache a paginii) orice parte a Serviciilor sau a Conținutului Offera, cu excepția cazurilor permise în mod expres prin intermediul Serviciilor; și (g) să utilizeze Serviciile sau Conținutul Offera în alte scopuri decât în ​​scopurile propuse. Orice utilizare a Serviciilor sau a Conținutului Offera, în afara celor autorizate în mod specific aici, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Offera, este strict interzisă și va rezilia licența acordată în această secțiune. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv fără limitare legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și reglementările și statutele aplicabile privind comunicațiile. Cu excepția cazului în care Offera menționează în mod explicit, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca conferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală, fie prin excludere, prin implicare sau în alt mod. Această licență este revocabilă în orice moment.

VII. Mărci comerciale

„Offera” și sigla Offera și orice alte nume de produse sau servicii Offera, sigle sau sloganuri sunt mărci comerciale Gyft în Uniunea Europeana și în alte țări și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără prealabil. permisiunea scrisă a Offera. Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, nume de produse și nume de companii sau logo-uri menționate în Servicii sunt proprietatea proprietarilor respectivi și nu pot fi utilizate fără permisiunea deținătorului mărcii comerciale aplicabile. Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații, după nume, marcă comercială, producător, furnizor sau în alt mod nu constituie și nu implică susținere, sponsorizare sau recomandare din partea Offera.

VIII. Servicii de la terți; Materiale de la terți

Offera poate furniza link-uri către site-uri web ale terților, aplicații, servicii mobile sau alte servicii terțe („Servicii terță parte”) și poate, de asemenea, să afișeze, să facă linkuri către sau să facă disponibil în alt mod conținut, date, informații, evenimente terță parte, aplicații sau materiale („Materiale terțe”) din Servicii. Offera nu susține și nu controlează și nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la orice Servicii ale terților sau Materiale ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul, acuratețea, calitatea, natura, caracterul adecvat, decența, funcționalitatea, performanță, fiabilitate, completitudine, actualitate, valabilitate, siguranță, legalitate sau orice alt aspect al acestora. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor terților și a Materialelor terților este pe propriul risc. Offera nu este responsabil pentru nicio problemă, juridică sau de altă natură, care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. a Serviciilor terților sau a Materialelor terților, inclusiv orice pierdere, daune sau prejudiciu de orice fel suferit ca urmare a utilizării de către dvs. a serviciilor terță parte  sau materiale ale terților. Dacă accesați sau utilizați orice Servicii ale unei terțe părți sau Materiale ale unor terțe părți, termenii și politicile Offera, inclusiv acești Termeni, nu mai guvernează. Trebuie să examinați termenii și politicile aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, practicile de confidențialitate și de colectare a datelor, ale oricărui Serviciu terță parte la care navigați din Servicii. Pentru a evita orice dubiu, termenii și politicile pentru Serviciile terților sunt doar între dvs. și furnizorul de servicii terță parte și nu Offera.

IX. Conținutul utilizatorului

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl postați, încărcați, transmiteți, distribuiți, stocați, creați sau publicați în alt mod prin intermediul Serviciilor („Conținutul utilizatorului”). Conținutul utilizatorului pe care îl furnizați trebuie să respecte regulile stabilite mai jos. Aceste reguli nu creează niciun drept privat de acțiune din partea vreunei terțe părți sau nicio așteptare rezonabilă că Serviciile nu vor conține niciun conținut care este interzis de astfel de reguli.

Sunteți de acord să nu publicați, să încărcați, să transmiteți, să distribuiți, să stocați, să creați sau să publicați în alt mod prin intermediul Serviciilor oricare dintre următoarele:

 • Conținutul utilizatorului care este calomnios, defăimător, profan, obscen, pornografic, sexual explicit, indecent, lasciv, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, instigator la ură, amenințător, ofensator, discriminator, bigot, abuziv, inflamator, invaziv al drepturilor de confidențialitate sau de publicitate; frauduloase, înșelătoare sau inacceptabile în alt mod;
 • Conținut de utilizator care este ilegal, care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune penală, ar încălca drepturile oricărei părți sau în alt mod creează răspundere sau încalcă orice lege locală, statală, națională sau internațională;
 • Conținut de utilizator care poate încălca sau încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de altă natură al oricărei părți;
 • Conținut de utilizator care conține sau descrie orice declarații, remarci sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • Conținut de utilizator care uzurpă identitatea oricărei persoane sau entități sau care reprezintă în alt mod fals afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate;
 • Informații private ale oricărei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de securitate socială sau numere de card de credit;
 • Promoții nesolicitate, campanii politice sau mesaje comerciale (SPAM) sau orice mesaje în lanț;
 • Conținut de utilizator conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorul Serviciilor;
 • Viruși, date corupte sau alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive sau cod, script sau alt software conceput pentru a automatiza orice funcționalitate a Serviciilor; sau
 • Conținut de utilizator care, după singura hotărâre a Offera, este inacceptabil.

Deși Offera nu controlează și nu are obligația de a verifica, edita sau monitoriza orice conținut de utilizator postat, stocat sau încărcat pe (sau pus la dispoziție în alt mod prin) Servicii, Offera își rezervă dreptul și are la discreție absolută de a elimina, analiza sau edita orice Conținut de utilizator postat, stocat sau încărcat pe Servicii în orice moment și din orice motiv, fără notificare, și sunteți singurul responsabil pentru crearea de copii de rezervă și înlocuirea oricărui Conținut de utilizator pe care îl publicați, stocați sau încărcați (sau puneți la dispoziție în alt mod) prin Serviciile Offera pe cheltuiala dumneavoastră exclusivă. Offera nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice Conținut de utilizator postat, stocat sau încărcat pe (sau pus la dispoziție în alt mod prin) Servicii.

Cu excepția oricărui Feedback pe care îl furnizați cu privire la Servicii, vă păstrați dreptul de proprietate asupra Conținutului utilizatorului pe care îl postați, stocați sau încărcați (sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul) Serviciilor. Prin prezenta, acordați lui Offera și afiliaților noștri un drept neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiat de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribuie, executa și afișa astfel de Conținut de utilizator prin lume în orice mod sau media, în cadrul sau în afara Serviciilor. Dumneavoastră declarați și garantați că: (i) dețineți și controlați toate drepturile asupra conținutului utilizatorului pe care îl postați, stocați sau încărcați pe (sau puneți la dispoziție în alt mod prin) Servicii sau aveți dreptul de a pune la dispoziție un astfel de conținut de utilizator prin Servicii și acordați drepturile acordate în acești Termeni; (ii) Conținutul utilizatorului pe care îl postați, stocați sau încărcați (sau îl faceți disponibil în alt mod prin intermediul) Serviciilor este exact și nu induce în eroare; și (iii) Utilizarea de către Offera a Conținutului utilizatorului pe care îl furnizați nu încalcă acești Termeni și nu va încălca niciun drept sau nu va cauza prejudicii nici unei persoane sau entități.

X. Conduita utilizatorului

Sunteți singurul responsabil pentru conduita dumneavoastră și a oricărei persoane care vă folosește contul în ceea ce privește Serviciile și sunteți de acord că nu veți și nu veți permite nimănui care vă folosește contul să facă oricare dintre următoarele în legătură cu Serviciile:

 • Utilizați Serviciile în orice mod care ar putea interfera, întrerupe, afecta negativ sau împiedica alți utilizatori să se bucure pe deplin de Servicii sau care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta funcționalitatea Serviciilor în orice mod sau în orice mod incompatibil cu orice documentație furnizate sau puse la dispoziție de către Offera cu privire la Servicii;
 • Semnalează conținut sau raportează abuz în scopuri necorespunzătoare sau fără un motiv întemeiat;
 • Utilizați Serviciile în orice scop ilegal sau neautorizat sau implicați, încurajați sau promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de Offera;
 • Încercați să indicați în orice mod că aveți o relație cu noi sau că v-am susținut pe dvs. sau orice produse sau servicii în orice scop;
 • Creați un cont sau postați, stocați sau încărcați (sau puneți la dispoziție în alt mod) orice Conținut de utilizator dacă nu aveți peste 13 ani;
 • Utilizați sau încercați să utilizați contul altui utilizator fără autorizarea acestui utilizator și a Offera;
 • Modificați, adaptați, piratați sau emulați Serviciile;
 • Utilizați orice robot, păianjen, crawler, scraper sau alte mijloace sau interfețe automate care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Serviciile sau pentru a extrage date;
 • Dezvoltați orice aplicație terță parte care interacționează cu Conținutul utilizatorului sau cu Serviciile fără acordul nostru prealabil;
 • Eludați sau încercați să ocoliți orice filtrare, măsuri de securitate sau alte caracteristici concepute pentru a proteja Serviciile sau terții; și
 • Încălcarea sau încercarea de a încălca drepturile Offera, ale utilizatorilor noștri sau ale oricărei terțe părți.

Offera nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru comportamentul utilizatorului, greșeli, defăimări, calomnii, calomnie, omisiuni, minciuni, obscenități, pornografie sau blasfemie pe care le puteți întâlni în timpul utilizării Serviciilor. Utilizarea Serviciilor este pe propriul risc. Orice utilizare a Serviciilor cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești Termeni și poate duce, printre altele, la rezilierea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Serviciile.

XI. Feedback, sugestii și păreri 

Puteți trimite întrebări, comentarii, sugestii, idei, planuri, note, desene, materiale originale sau creative sau alte informații sau materiale despre Offera și Servicii (colectiv, „Feedback”). Feedback-ul, indiferent dacă este transmis prin intermediul Serviciilor sau în alt mod, este neconfidențial și va deveni proprietatea exclusivă a Offera. Offera va deține drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, în și asupra unui astfel de Feedback și va avea dreptul la utilizarea și diseminarea fără restricții a acestui Feedback în orice scop, comercial sau de altă natură, fără recunoaștere sau despăgubire pentru dvs.

XII. Declinări de răspundere

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN EXPRES CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI A CONȚINUTULUI OFFERA ESTE PE RISCUL DVS. ȘI CĂ ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚĂ, SIGURANȚĂ, PRECIZIE ȘI EFORT ESTE LA DVS. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL OFFERA SUNT FURNIZATE PE BAZĂ „AȘA ESTE” ȘI „PRECUM ESTE DISPONIBIL”. 

OFFERA RENUNȚĂ LA ORICARE SI TOATE GARANȚIILE ȘI DECLARAȚIILE (EXPRIMATE SAU IMPLICITE, ORALE SAU SCRISE) CU RESPECT FATA DE SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL OFFERA CONȚINUT AICI, INCLUSIV ORICE ȘI TOATE: 

(I) GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE; 

(II) GARANȚII IMPLICITE DE ADECVARE SAU ADECVARE PENTRU ORICE SCOP (INDIFERENT DACĂ ȘTIE SAU NU OFFERA, ARE MOTIVE SA ȘTIE, A FOST CONSULTAT SAU ÎN ALTE CONDIȚII ESTE CONȘTIENT DE ORICE ASTFEL DE SCOP); ȘI 

(III) GARANȚII DE NEÎNCĂLCARE SAU CONDIȚIA TITULUI. OFFERA NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎN SERVICII VOR FI PRECISE SAU ÎN DEPLIN CONFORM CERINȚELE DVS., CĂ FUNCȚIONAREA SERVICIILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ ORICE DEFECTE ÎN SERVICII VA FI CORECTATĂ. NICIO INFORMAȚIE, GHID SAU SFAT ORAL SAU SCRIS DATE DE OFFERA SAU DE REPREZENTANTUL NOSTRU AUTORIZAT NU VA CREA O GARANȚIE. UNELE ȚĂRI NU PERMIT RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII A TERMENILOR IMPLICIT ÎN CONTRACTELE CU CONSUMATORI, DECI UNELE SAU TOATE EXENȚIILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEASTA SECȚIUNE S-AR PUTEA SĂ NU ȚI SE APLICE.

XIII. Despăgubiri

Sunteți de acord, pe cheltuiala dvs. exclusivă, să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne țineți pe noi, furnizorii și consultanții noștri de servicii, precum și directorii, angajații și agenții noștri și respectivi ai acestora, inofensivi față de și împotriva oricăror procese, acțiuni, proceduri reale sau amenințate (la drept sau în echitate), pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, decontări, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile de avocați, costuri, penalități, dobânzi și plăți) cauzate de, care rezultă din, rezultă din, pot fi atribuite sau în orice mod incidental cu: (i) utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a Conținutului Offera; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) orice Conținut de utilizator pe care îl postați, încărcați, utilizați, distribuiți, stocați sau transmiteți în alt mod pe sau prin intermediul Serviciilor.

XIV. Limitare răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, OFFERA NU VA FI RESPONSABILA ÎN NICIUN CAZ FATA DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PARTE PENTRU ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, FĂRĂ LIMITĂRI LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFITURI, PIERDERE DE DATE, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU ORICE ALTĂ DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE, DERIVATE DIN SAU LEGATE DE SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL ACESTORA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, CARDURILE CADOU, PROMOȚIILE DE CADOU, PRODUSELE ȘI SERVICIILE CONEXE, INCLUSIV FĂRĂ A SE LIMITĂ LA UTILIZAREA CARDURILOR CADOU SAU A PROMOȚIILOR DE CADOURI), CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CONȚINUTUL OFFERA, SERVICIILE TERȚILOR ȘI/SAU MATERIALE TERȚILOR, ORICARE CAUZATE, INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII (CONTRACT, GARANȚIE, RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS, STRICT RESPONSABILITATE SAU O ALTĂ TEORIE) ȘI CHIAR DACĂ OFFERA A FOST ANUNȚAT DESPRE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. 

UNELE TARI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, DECI ACEASTA LIMITARE POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS. 

XV. Lege aplicabilă

Offera are sediul în România, iar Serviciile noastre sunt supuse legii românești. Nu facem nicio declarație sau garanție că Serviciile sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații. Dacă alegeți să accesați sau să utilizați Serviciile din locații din afara României, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil pentru conformitatea cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile. 

XVI. Încetarea sau modificarea Serviciilor

Offera își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, elimina, întrerupe sau dezactiva accesul la Servicii în orice moment și fără notificare. În niciun caz Offera nu va fi responsabil pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau caracteristică a Serviciilor.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni sau Serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la contact@offera.ro